medlem i AMCARHDfron:
Ett års medlemskap i klubben koster:

Vanlig medlemskap kr 400.-
Familiemedlemskap koster kr 600.-

Betal på bankkonto nr: 
 
2095 53 20671

og husk å skrive navn og adresse i meldingsfeltet på innbetalingen.